Laatste

Blauwe zone Oude Dorp

De afgelopen jaren is het aantal auto’s in het Oude Dorp toegenomen. Hierdoor is er te weinig parkeergelegenheid in het Oude Dorp. Meer parkeerplekken aanleggen is bijna niet mogelijk doordat de huizen heel dicht op elkaar zijn gebouwd. De gemeenteraad heeft in de beleidsnotitie “Verkeren in het Oude Dorp” een aantal maatregelen vastgesteld. Deze zullen de problemen verkleinen. Hieronder leest u daar meer over.

Het parkeerterrein bij de Slikhoogte is uitgebreid met 144 parkeerplaatsen
Dit is vooral bedoeld voor het parkeren van een tweede auto / bedrijfsbus. Het college heeft besloten camerabewaking op het parkeerterrein in te stellen. Voor andere parkeerterreinen, zoals de haven en het parkeerterrein bij de DEL wordt dit nog onderzocht. Naast deze uitbreiding wordt er nog gekeken of er op andere plaatsen binnen het Oude Dorp een parkeerplaats aangelegd kan worden.

Er wordt een blauwe zone (parkeerschijfzone) ingevoerd
Momenteel is er een klein gedeelte van het Oude Dorp parkeerschijfzone. Dat blijkt in de praktijk positief te werken. De doorstroming is veel beter. Daarom is besloten om in het hele Oude Dorp de blauwe zone in te voeren. De ingang van de parkeerschijfzone wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden en een blauwe lijn. De parkeervakken hebben ook een blauwe lijn.

Wanneer gaat de blauwe zone in?
In de maand augustus worden de verkeersborden voor de blauwe zone geplaatst. Daarna is er eerst een gewenningsperiode. Vanaf oktober 2017 is de maatregel definitief en wordt er gehandhaafd.

Woningen en bedrijven in de parkeerschijfzone krijgen 1 ontheffing
De beschikbare parkeercapaciteit in het Oude Dorp is ongeveer 1 parkeerplaats per woning. Hier moet efficiënt mee omgegaan worden. Daarom wordt er 1 ontheffing per adres gegeven. De ontheffing bevat het kenteken van een auto gekoppeld aan een adres. Met een ontheffing kan zonder tijdsbeperking altijd geparkeerd worden in het Oude Dorp.