Laatste

Over Ons

Neem contact op met Urk FM via info@urkfm.nl

Urk FM is eigenlijk nog niet zo oud. Dertien jaar geleden werd het opgericht en werd er uitgezonden vanuit een visbedrijf. Na een aantal jaar uitzenden vanuit het GBU is Urk FM verhuisd naar sporthal De Schelp. Helemaal achterin is een compleet ingerichte studio gemaakt die perfect aansluit bij de behoeftes van de programmamakers. Met uitbreidmogelijkheden in het verschiet kan Urk FM hier verder groeien om zo in de toekomst meer van dienst te zijn.

De vereniging bestaat uit een veertigtal leden die elk hun eigen steentje bijdragen. Er zijn programmamakers, technicussen, redactieraadsleden, bestuursleden en veel meer leden. Ook zijn er honderden donateurs die het bestaan van Urk FM een warm hart toedragen. Niet te vergeten de heren van de 27MC die een grote bijdrage leveren aan het welzijn van Urk FM.

Missie

We brengen niet alleen actualiteiten, muziek en entertainment, maar ook een diepere betekenis achter de eigen overtuigingen. De gemeente Urk informeren en te bedienen is het hoogste goed. Maar ook met de tijd meegaan is een belangrijk onderdeel. Urk FM zal niet stil blijven staan, maar met de samenleving meegroeien en zich ontpoppen tot een waardevol onderdeel van de Urker gemeenschap.

Visie

Urk FM wil iedere doelgroep bedienen in haar behoeften. De verschillende medewerkers van Urk FM zijn divers, waardoor er een gevarieerde programmering ontstaat. Hiermee is Urk FM uniek in haar soort. De christelijke doelgroep staat bij Urk FM centraal, met daarin verschillende categorieën binnen de doelgroep. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij elke categorie.

Overzicht

Urk FM heeft een grote groep mensen achter zich staan, die zich in willen zetten voor de vereniging. Om alles draaiende te houden zijn er een aantal 'organen'. Deze organen zijn óf bij wet vastgelegd, of in het leven geroepen om duidelijkheid te scheppen. Hieronder een overzicht.

Bestuur

Het bestuur van Urk FM regelt de zaken die op de toekomst gericht zijn. Ook wanneer er onderlinge spanningen tussen het orgaan zijn, is het bestuur de verantwoordelijke om het op te lossen. Ook maakt het bestuur plannen en zorgt het voor een goede afhandeling van lopende zaken.

Redactieraad

De redactieraad zorgt er voor dat alles wat op de ether te horen is ook daadwerkelijk aansluit bij de luisteraar. Ze hebben de nobele taak op zich genomen om de richtlijnen die aangegeven zijn door het bestuur te volgen en te beoordelen of iets wel of niet kan. Ook zorgen zijn voor speciale uitzendingen, de programmering en zijn ze altijd een luisterend oor voor wanneer je vragen hebt.

Technische Commissie

Kortweg, de TC, zorgt voor de technische zaken in de studio, maar ook op live-uitzendingen. Er zijn veel dingen die gedaan moeten worden en er vindt regelmatig onderhoud plaats. Het orgaan wordt getoetst door het bestuur en één van de tc-leden neemt ook plaats in de bestuursvergaderingen.

Programma Bepalend Orgaan

Het PBO, zorgt voor een duidelijke visie over de programmering. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad. Ze houden hun ogen goed open om te kijken of dat wat er op de ether gebeurt, eigenlijk wel van toegevoegde waarde is.

Vertrouwenscommissie

Dit nieuwe, frisse orgaan is een controlerende factor binnen Urk FM. Ze hebben niet alleen de taak om de bestuursleden te toetsen, maar wanneer er een probleem is tussen de leden, wordt de ledenraad bijeen groepen. Zij kunnen een gezamelijk standpunt uitspreken over de gang van zaken.

Vergeten we nu het beste paard van stal? Natuurlijk niet! De programmamakers staan elke week weer ter beschikking om jou het oude en vertrouwde te laten horen.