Laatste

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid gemeenteraad Urk

Dinsdag 27 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Urk afscheid genomen van de zitting hebbende raadsleden tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering kwam de gemeenteraad voor de laatste keer in de oude samenstelling bijeen.

Acht gemeenteraadsleden komen niet terug in de nieuwe gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikte burgemeester Pieter van Maaren een koninklijke onderscheiding uit aan de heren Jacob Kramer en Albert Woord en mevrouw Hennie Molenaar-Kiefte. Voor hun bijzondere verdiensten als gemeenteraadslid zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende raadsleden keren niet terug in de gemeenteraad van Urk:

De heer Willard Woord is een periode lid geweest van de gemeenteraad, (2014 – 2018) eerst voor de SGP en daarna voor de UGP.

De heer Jan Hakvoort was twee periodes lid (2010 – 2018), eerst voor de SGP en vervolgens voor de UGP.

De heer Hendrik Jan Kaptijn was lid voor de fractie SGP van de gemeenteraad van 2014 tot 2018.

De heer Dirk Taanman is twee periodes lid geweest van de gemeenteraad van Urk (2010 - 2018) voor de fractie SGP.

De heer Klaas Brouwer is vanaf 2003 tot heden lid geweest van de gemeenteraad van Urk voor de CDA-fractie.

De heer Jacob Kramer was lid van de gemeenteraad van Urk voor de fractie Christen Unie in de periode 2004 tot 2018. Hiervoor ontvangt hij een koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Hennie Molenaar-Kiefte is vanaf 2004 tot 2018 lid geweest van de gemeenteraad van Urk voor de fractie CDA. Hiervoor ontvangt zij een koninklijke onderscheiding.

De heer Albert Woord is drie perioden lid geweest van de gemeenteraad van Urk (2002 - 2018) voor de fractie CU. Ook was hij al raadslid van 1998 tot 2000. Voor 2006 was hij raadslid voor de RPF en daarna Christen Unie. Sinds 2006 was hij fractievoorzitter van de CU. Ook was hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet.